Chilli Padi Nonya Restaurant

(Registration No.:200301089E)